Title: Stanovení časově proměnné hlukové zátěže z dopravních intenzit
Other Titles: Assessment of time-variable noise polution from traffic volumes
Authors: Beran, Daniel
Advisor: Jedlička Karel, Ing. PhD.
Referee: Herman Lukáš, RNDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31483
Keywords: hluk;dopravní intenzity;gis;3d vizualizace;časově proměnná vizualizace
Keywords in different language: noise;traffic volumes;gis;3d visualization;time-dynamic visualization
Abstract: Práce se zabývá možnostmi využití třetí dimenze v hlukovém mapování pro postihnutí proměnlivostí hlukových hladin v čase a výšce. Text shrnuje současný stav v oblasti hlukových map a jejich tvorby, včetně popisu rozdílných kartografických přístupů. Práce se zaměřuje na hluk emitovaný individuální dopravou. Hlavním přínosem práce jsou nově navržené 3D vizualizační techniky, které se věnují časové a vertikální proměnlivosti dopravního hluku. Navržené techniky byly realizovány a~jsou k dispozici k online zhlédnutí. V práci je uveden kompletní postup od sběru a zpracování dat po jejich vizualizaci. Výhody a nevýhody navržených metod jsou shrnuty v diskuzi k dosaženým výsledkům.
Abstract in different language: This thesis explores possible useage of the third dimension in time and height variable noise mapping. The text sums up current state of noise mapping from data preparation to choosing the correct cartographic approach. Focus of this paper lies within traffic generated noise. Main purpose of this thesis is to propose new 3D visualisation technics, which use 3D to better show changes in noise levels for different time and height above terrain. All proposed visualisation technics were implemented and are accessible in online applications. The paper describes complete workflow used to create these visualisations. Possible benefits and downsites are elaborated in the final chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daniel_Beran_DP_2018.pdfPlný text práce16,8 MBAdobe PDFView/Open
PO_Beran_Daniel.pdfPosudek oponenta práce716,59 kBAdobe PDFView/Open
PV_Beran_Daniel.pdfPosudek vedoucího práce775,44 kBAdobe PDFView/Open
D_Beran.pdfPrůběh obhajoby práce235,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.