Title: Homogenizace polohopisu katastrálních map pomocí shlukování
Other Titles: Homogenization of planimetry of cadastral map via cluster analysis
Authors: Marek, Hynek
Advisor: Čada Václav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Poláček Jiří, Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31486
Keywords: shluková analýza;katastrální mapa;identické body;program egis;homogenizace přesnosti polohopisu;dvojí souřadnice
Keywords in different language: cluster analysis;cadastral map;identical points;egis application;homogenization of positional accuracy;double coordinates
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá homogenizací přesnosti polohopisu katastrálních map s využitím shlukových analýz. Konkrétně se jedná o testování programu eGIS, který umožňuje provádět shlukování geoprostorových dat v podobě identických bodů. Testována byla závislost nastavení parametrů programu na různorodosti datových sad. Hlavním poznatkem testování je nalezení funkčních závislostí parametrů Position a ClusterSize na velikosti shlukované oblasti a aproximace těchto závislostí matematickými funkcemi.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with homogenization of positional accuracy of cadastral maps by cluster analysis. More precisely it deals with testing of eGIS application, which allows to apply clustering to geospatial data in the form of identical points. It~has been tested a dependency of settings of eGIS parameters on variety of data sets. The main result of the testing are founded dependencies of parameters Position and ClusterSize on size of the clustered area and approximation of the dependencies by mathematical functions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_HynekMarek_A16N0012P.pdfPlný text práce13,11 MBAdobe PDFView/Open
PO_Marek_Hynek.pdfPosudek oponenta práce613,5 kBAdobe PDFView/Open
PV_Marek_Hynek.pdfPosudek vedoucího práce737,35 kBAdobe PDFView/Open
H_Marek.pdfPrůběh obhajoby práce175,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.