Title: Prezentace vybraných historických objektů s využitím moderních technologií
Authors: Činčera, Marek
Advisor: Kepka Vichrová Martina, Ing. Ph.D.
Referee: Popelka Stanislav, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31487
Keywords: 3d model;prezentace;3d tisk;kostel;týnec u klatov;diagram aktivit
Keywords in different language: 3d model;presentation;3d print;church;týnec u klatov;workflow diagram
Abstract: Cílem práce je analýza procesu tvorby virtuálních 3D modelů a jejich následné prezentace s ohledem na zdroj dat a zamýšlený účel prezentace. V práci jsou popsány současné možnosti tvorby a prezentace virtuálních 3D modelů. Dále jsou v práci popsány jednotlivé postupy tvorby a prezentace virtuálního 3D modelu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Týnci u Klatov. V závěru práce je sestrojen diagram aktivit možností tvorby a prezentace virtuálních 3D modelů. Analýzou diagramu lze určit optimální postup tvorby virtuálního 3D modelu vzhledem ke zdroji dat a požadovanému typu prezentace.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to analyze the process of creation of virtual 3D models and their subsequent presentation with respect to the data source and the intended purpose of the presentation. The thesis describes current possible ways of creation and presentation of virtual 3D models. The selected procedures of creation and presentation of virtual 3D models of the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Týnec near town Klatovy are described in the paper. At the end of the thesis a workflow diagram of the possible ways of creation and presentation of virtual 3D models was created. By analyzing the diagram, it is possible to determine the optimal procedure of creating a virtual 3D model with respect to the data source and the desired presentation type.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cincera.pdfPlný text práce4,93 MBAdobe PDFView/Open
PO_Cincera_Marek.pdfPosudek oponenta práce870,83 kBAdobe PDFView/Open
PV_Cincera_Marek.pdfPosudek vedoucího práce55,93 kBAdobe PDFView/Open
M_Cincera.pdfPrůběh obhajoby práce182,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.