Title: Místní referendum
Other Titles: Local referendum
Authors: Šimlová, Nikola
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31496
Keywords: demokracie;přímá demokracie;referendum;celostátní referendum;krajské referendum;místní referendum;hlasování;lid;platnost
Keywords in different language: democracy;direct democracy;referendum;state referendum;regional referendum;local referendum;vote;people;validity
Abstract: Smyslem mojí diplomové práce, bylo především zachytit institut místního referenda, jeho využití v územních samosprávných celcích a právní rámec, který mu dává zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu.
Abstract in different language: The main subject of my dissertation work is to describe institute of the local referendum, use in territorial self-governing districts and legal Framework described in the law No. 22/2004 publication of the local referendum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Nikola Simlova_2018.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Simlova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce600,05 kBAdobe PDFView/Open
Simlova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce724,34 kBAdobe PDFView/Open
Simlova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce326,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.