Title: Koordinační smlouvy a jejich význam ve veřejné správě
Other Titles: Coordinating contracts and their importance in public administration
Authors: Sedláček, Tomáš
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31518
Keywords: koordinační smlouvy;spolupráce obcí;svazky obcí;zákony;veřejná správa;obce
Keywords in different language: coordinating contracts;municipality cooperation;municipal unions;laws;public administration;municipalities
Abstract: Tato diplomová práce se snaží podat ucelený pohled na problematiku koordinačních smluv. Popisuje koordinační smlouvy v zákoně o obcích, ve správním řádu, ve stavebním zákoně, v zákoně o obecní policii a také v dalších zákonech. Kromě toho také popisuje celkově spolupráci obcí.
Abstract in different language: This diploma thesis tries to give a comprehensive view of the issues of coordination contracts. Describes the coordination contracts in the Act on Municipalities, in the Administrative Code, in the Building Act, in the Act on Municipal Police and in other laws. It also describes the cooperation of municipalities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-koordinacni smlouvy.pdfPlný text práce569,52 kBAdobe PDFView/Open
Sedlacek - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce431,98 kBAdobe PDFView/Open
Sedlacek - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Sedlacek - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce326,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.