Title: Koncept minulosti ve starověké Mezopotámii a možnosti jeho využití ve výuce dějepisu
Other Titles: The Concept of the Past in Ancient Mesopotamia and the Possibilities of its Use in Teaching History
Authors: Král, Pavel
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31575
Keywords: mezopotámie;minulost;písemné prameny;dějepis
Keywords in different language: mesopotamia;past;written sources;history
Abstract: Tato diplomová práce má dvě části. Ta první se zabývá mezopotamským konceptem minulosti, to znamená způsobem, jak lidé ve starověké Mezopotámii přemýšleli o minulosti a jak s ní zacházeli. Tato část je založena na anylýze písemných pramenů. Druhá část diplomové práce je zaměřena na možnosti využití mezopotamského konceptu minulosti ve výuce dějepisu.
Abstract in different language: This master thesis has two parts. The first one deals with the Mesopotamian concept of the past, that means the way how people in ancient Mesopotamia thought about the past and how they handled with it. This part is based mainly on an analysis of written sources. The second part of the thesis is focused on the possibilities of using the Mesopotamian concept of the past during the teaching of history.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kral Pavel 2018 - Koncept minulosti ve staroveke Mezopotamii a moznosti jeho vyuziti ve vyuce dejepisu.pdfPlný text práce698,64 kBAdobe PDFView/Open
Kral V.pdfPosudek vedoucího práce537,8 kBAdobe PDFView/Open
Kral O.pdfPosudek oponenta práce985,98 kBAdobe PDFView/Open
Kral P.pdfPrůběh obhajoby práce190,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31575

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.