Title: Dějepisné putování po Plzeňsku - Regionální historie v didaktických aplikacích
Other Titles: Walking with history of Pilsen region - Regional history in didactic applications
Authors: Hrubešová, Ilona
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31583
Keywords: plzeňský region;historie;regionální historie;památky a osobnosti plzeňska;didaktické aplikace
Keywords in different language: pilsen region;history;regional history;landmarks and personality of pilsen region;didactic applications
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje historii Plzeňského kraje a využití regionální historie ve výuce dějepisu na základních školách. První část práce chronologicky mapuje historii Plzeňského kraje od pravěku až po dobu nejnovější. Ve druhé části je předloženo sedm vybraných kulturně-historických památek a jedna osobnost významná pro Plzeňský kraj. V této části je zmapován historický vývoj památek a předložen stručný životopis Františka X. France, avšak důraz je zde kladen na didaktické aplikace a jejich využití při vyučování regionální historie. Práce je doplněna pracovními listy, edukační společenskou hrou a fotografiemi vybraných památek a osobnosti.
Abstract in different language: The diploma thesis concerns the history of the Pilsen region and way of using the local history in teaching on the elementary school level. The first part of the thesis chronologically described the history of the Pilsen region from the prehistoric to the modern times. Seven chosen places of historical and cultural interest in the Pilsen region are presented in the second part. Besides the description of the places and their changes in time, a brief biography of František X. Franc is provided. However the greatest attention is focused on didactic application of the facts and their usage in teaching about local history. The thesis is accompanied by worksheets, educational parlour game and photography of the above mentioned historical places and persons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Ilona Hrubesova.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFView/Open
Hrubesova V.pdfPosudek vedoucího práce817,71 kBAdobe PDFView/Open
Hrubesova O.pdfPosudek oponenta práce572,88 kBAdobe PDFView/Open
Hrubesova P.pdfPrůběh obhajoby práce192,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31583

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.