Title: Konstrukce formy pro hliníkový odlitek a návrh alternativní varianty licího stroje
Other Titles: Mold design for aluminum casting and an alternative variant of the casting machine
Authors: Vildman, Aleš
Advisor: Duník Miroslav, Ing.
Referee: Vaněk Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31611
Keywords: formy;odlévání;slitiny hliníku;cad;nx;mkp;pevnostní analýza;metoda momentových ploch
Keywords in different language: forms;casting;aluminum alloy;cad;nx;fem;strength analysis;torque method
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh formy pro zadaný hliníkový odlitek. Pevnostní kontrolu zadaného licího stolu. Konstrukce a výpočty MKP byly provedeny pomocí softwaru NX 10
Abstract in different language: The bachelor thesis contains a structural design of the mold for the specified aluminum casting. Strength check of specified casting table. The design and calculations of FEM were done using the NX 10 software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ales_Vildman.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
Vildman_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce816,42 kBAdobe PDFView/Open
Vildman_oponent.pdfPosudek oponenta práce570,66 kBAdobe PDFView/Open
Vildman.pdfPrůběh obhajoby práce338,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.