Title: Korozní odolnost heterogenních svarů na jaderných elektrárnách
Authors: Samek, Petr
Advisor: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Referee: Bystrianský Jaroslav, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31617
Keywords: heterogenní svarový spoj;korozní praskání pod napětím;strukturní nestabilita svarového spoje;korozní odolnost;žárový nástřik;laserové přetavení povrchu;zkoušky koroze
Keywords in different language: dissimilar welded joint;stress corrosion cracking;structural instability of weld;corrosion resistence;thermal spraying;laser surface remelting;corrosion testing
Abstract: Tato práce řeší problematiku životnosti heterogenních svarových spojů austenitické a feriticko perlitické oceli v podmínkách sekundárního okruhu výrobních bloků VVER. Teoretická část práce popisuje problémy spojené s jejich korozní odolností a degradačními procesy, které zásadně ovlivňují jejich životnost. Pro aplikační část byl navržen experimentální program pro ověření vlivu zvolených povrchových úprav na korozní odolnost heterogenních svarových spojů.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the lifetime of dissimilar welded joints in the conditions of the secondary circuit of VVER. The theoretical part describes the problems associated with corrosion resistance of dissimilar welded joints and degradation processes, which significantly affect their lifetime. An experimental program was designed to verify the influence of selected surface treatments on the corrosion resistance of dissimilar welded joints.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAMEK_DP.pdfPlný text práce5,35 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Samek.pdfPosudek oponenta práce198,34 kBAdobe PDFView/Open
Samek-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce276,18 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni-Samek.pdfPosudek vedoucího práce908,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.