Title: Vliv kryogenního zpracování na vlastnosti kovových materiálů
Authors: Formanová, Ludmila
Advisor: Hájek Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Hrbáček Petr, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31624
Keywords: kryogenní zpracování;hluboké zmrazování;zbytkový austenit;nitridační vrstva;nitridace;tribologie;opotřebení;tření;koroze;houževnatost
Keywords in different language: cryogenic treatment;deep cryogenic treatment;ct;dct;residual austenite;nitriding;nitriding layer;tribology;wear;friction;corrosion;toughness
Abstract: Cílem práce je docílit využitím procesů kryogenního zpracování vyšší disperzity vyloučených nitridů a tím zvýšit otěruvzdornost povrchu, odolnost proti korozi, zvýšit houževnatost nitridační vrstvy i její tvrdost. Zařazením hlubokého zmrazování do procesu tepelného zpracování snížit množství zbytkového austenitu a tím zvýšit rozměrovou stálost, snížit vnitřní pnutí. Práce popisuje vliv zařazení kryogenního zpracování do jednotlivých částí tepelného procesu s ohledem na vlastnosti nitridační vrstvy.
Abstract in different language: Aim of this master's thesis is to create higher dispersion of formed nitrides by use of cryogenic treatment in nitriding process. This should lead to better wear resistance, corrosion resistance a better toughness and hardness of nitriding layer. Use of cryogenic heat treatment should lead to lesser content of retained austenite, better dimensional stability and lower residual stress. This thesis describes influence of cryogenic treatment on individual steps of heat treatment and covers properties of nitriding layer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Formanova.pdfPlný text práce10,34 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-Formanova.pdfPosudek vedoucího práce440,16 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP - Formanova.pdfPosudek oponenta práce273,13 kBAdobe PDFView/Open
Formanova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce215,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.