Title: Kompenzační cvičení s vybranými pomůckami pro žáky 1. stupně základní školy
Other Titles: Compensatory exercises with selected equipment for lower primary school pupils
Authors: Hartmannová, Aneta
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31746
Keywords: kompenzační cvičení;tělesná výchova na 1. stupni základních škol;vybrané pomůcky
Keywords in different language: compensatory exercises;physical education at the first grade of primary school;selected aids
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce bylo zařazení kompenzačních cvičení s vybranými pomůckami do příprav hodin tělesné výchovy a jejich realizace především v průpravné části vyučovací jednotky tak, aby podporovaly správné držení těla, motivovaly děti k pohybu, rozvíjely jejich psychomotoriku a spolupráci.
Abstract in different language: The main goal of the diploma thesis was the inclusion of compensatory exercises with selected aids in preparation of physical education hours and their realization mainly in the preparatory part of the teaching unit in order to support correct posture, motivate children to move, develop their psychomotor and cooperation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Hartmannova.pdfPlný text práce4,09 MBAdobe PDFView/Open
Hartmannova - V.pdfPosudek vedoucího práce131,63 kBAdobe PDFView/Open
Hartmannova - O.pdfPosudek oponenta práce134,49 kBAdobe PDFView/Open
Hartmannova.pdfPrůběh obhajoby práce56,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31746

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.