Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠrámková Petra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorCaltová, Kateřina
dc.contributor.refereeBenešová Daniela, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:14:01Z-
dc.date.available2016-12-6
dc.date.available2019-03-15T10:14:01Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-18
dc.identifier72768
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31755
dc.description.abstractPředložená diplomová práce přináší komplexní pohled na běh a komparaci vybraných aspektů běžeckého sportu v České republice a na Floridě. Dílčím cílem bylo zjistit význam této pohybové aktivity pro jedince. Dotazníkové šetření, které probíhalo měsíc a půl se účastnilo celkem 820 běžců, 399 z Floridy a 421 z České republiky. Výsledky byly vyhodnoceny podle matematicko-statistických metod a byly zaznamenány do tabulek a grafů. Na základě reliability a statistické hypotézy můžu konstatovat, že všechny cíle a vědecké otázky byly splněny a zodpovězeny. Z výše uvedených závěrů a dílčích výsledků jsem formulovala některá doporučení pro teorii a praxi.cs
dc.format114 s. (151 501 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectběhcs
dc.subjectvytrvalostcs
dc.subjectběžecké organizacecs
dc.subjectběžecký závodcs
dc.subjectmotivacecs
dc.titleBěh jako fenomén 21. stoletícs
dc.title.alternativeRunning as a phenomenon of the 21st centuryen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis contains a holistic look of the running and comparison of selected aspects of running in the Czech Republic and Florida. The partial objective was to find out the significance of this physical activity for individuals. The questionnaire survey, which took place manth and half on the internet, was filled in by 820 runners (399 from Florida, 421 from Czech Republic. The data were analyzed using the mathematical and statistical methods and results were presented in tables and graphs. The main conclusion was determined in compliance with reliability and the statistical hypothesis, I can say that all goals and scientific questions have been complied and answered. Based on the above mentioned conclusions and intermediate results I was able to draw some recommendations for theory and practice.en
dc.subject.translatedrunningen
dc.subject.translatedstaminaen
dc.subject.translatedrunning organizationen
dc.subject.translatedrunning racesen
dc.subject.translatedmotivationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Katerina_Caltova.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFView/Open
Caltova Katerina - VP.pdfPosudek vedoucího práce174,41 kBAdobe PDFView/Open
Caltova Katerina - OP.pdfPosudek oponenta práce165,94 kBAdobe PDFView/Open
Caltova K..pdfPrůběh obhajoby práce46,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.