Title: Role logistiky v konceptu Průmysl 4.0
Other Titles: Roles of logistics in Industry 4.0 concept
Authors: Procházková, Tereza
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31785
Keywords: průmysl 4.0;digitalizace;automatizace;sociální dopady;dopady do vzdělávání;logistika 4.0;praxe
Keywords in different language: industry 4.0;digitization;automation;social impact;impact on education;logistics 4.0;practice
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristický popis konceptu Průmysl 4.0. Konkrétněji na dílčí technologie, vznik konceptu, dále jsem se zabývala popisem iniciativy ve vyspělých státech světa a následně v České republice. Cílem bylo také popsat dopady aplikace Průmyslu 4.0. V následující části bakalářské práce se zaměřuji na popis Logistiky 4.0 jako jedním z pilířů Průmyslu 4.0 a v závěru jsem zhodnotila Průmysl 4.0 ve firmě ZF ve Staňkově.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the characteristic description of the Industry 4.0 concept. More specifically, the bachelor thesis focuses on partial technologies, concept development, and I also dealt with the description of the initiative in the advanced countries of the world and subsequently in the Czech Republic. The aim was also to describe the impacts of Industry 4.0 application. In the next part of my bachelor thesis, I focus on the description of Logistics 4.0 as one of the pillars of Industry 4.0 and in the end I evaluated the Industry 4.0 in the ZF company in Staňkov.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Proch.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_BP_Prochazkova.pdfPosudek vedoucího práce509,97 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_BP_Prochazkova.pdfPosudek oponenta práce584,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba_BP_Prochazkova.pdfPrůběh obhajoby práce517,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.