Title: Přehled výkonových polovodičových součástek
Other Titles: Summary of power semiconductor components
Authors: Rödl, Martin
Advisor: Fořt Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32180
Keywords: výkonové polovodičové součástky;dioda;tranzistor;mosfet;igbt;tyristor;igct triak.
Keywords in different language: power semiconductor components;diode;transistor;mosfet;igbt;thyristor;igct;triac.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na přehled výkonových polovodičových součástek. Práce je strukturovaná od součástek s jednodušší strukturou až po ty složitější. Každá kapitola popisuje funkci součástky, základní parametry a jejich použití. U každé jsou uvedeni vybraní zástupci z aktuálních katalogů výrobců součástek s maximálním možným napěťovým a proudovým zatížením.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on an overview of power semiconductor devices. The thesis is a structured from a component with a simpler structure to the more complex ones. Each chapter describes the function of the component, the basic parameters and its use. Each component is selected from current catalogs of component manufacturers with maximum possible voltage and current loads.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rodl.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
074934_oponent.pdfPosudek oponenta práce530,3 kBAdobe PDFView/Open
074934_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,43 kBAdobe PDFView/Open
074934_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce178,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32180

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.