Title: Návrh asynchronního stroje s dvojitou klecí nakrátko
Other Titles: Design of Asynchronnous Motor with Double-Squirel Cage
Authors: Dražan, Jiří
Advisor: Veg Lukáš, Ing.
Referee: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32197
Keywords: třífázový asynchronní stroj;dvojitá (boucherotova) klec nakrátko;stator;rotor;magnetický obvod;odpor;reaktance;ztráty;oteplení;skinefekt;provozní charakteristiky
Keywords in different language: 3-phase induction motor;double (boucherot) squirrel cage;stator;rotor;magnetic circuit;resistance;reactance;losses;warming;skin effect;working characteristics
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem trojfázového čtyřpólového asynchronního stroje s dvojitou (Boucherotovou) klecí nakrátko o jmenovitém výkonu 11 kW. Pozornost je v této práci věnována převážně elektromagnetickému výpočtu stroje, který sestává z vlastního návrhu a dimenzováním konstrukčních částí stroje, na jejichž základě jsou stanoveny prvky náhradního schématu, ztráty, oteplení a provozní charakteristiky. Dále práce obsahuje grafické přílohy: kružnicový diagram, provozní charakteristiky, příčný a podélný řez stroje a jeho modelové zobrazení.
Abstract in different language: This bachelor thesis presents the design of 3-phase 4-pole 11 kW induction motor with double (Boucherot) squirrel cage. This thesis is focused on the design of electromagnetic model of this machine, which consists of design and dimensioning of construction parts of this machine, calculation of equivalent diagram, losses, warming and working characteristics. After that there are graphic attachments in this thesis as: circle diagram, working characteristics, radial and axial cross section view of this machine and its own model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jiri_Drazan.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
075004_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,48 kBAdobe PDFView/Open
075004_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,01 kBAdobe PDFView/Open
075004_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.