Title: Ovládání prvků diodového pole pomocí LabVIEW
Other Titles: Controlling LED elements of the LED field using LabVIEW
Authors: Knedlík, Michal
Advisor: Štekl Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Slobodník Karel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32199
Keywords: led pole;labview;ascii znaky;led dioda;algoritmus;blokové schéma;čelní panel
Keywords in different language: led array;labview;ascii characters;led diode;algorithm;block diagram;front panel
Abstract: Tato práce byla vytvořena pro demonstraci možností LabVIEW a hardwaru od firmy National Instruments. Se zaměřením na vývoj LED zobrazovače, řídícího algoritmu, a výběr vhodných LED diod. Práce měla několik vývojových fází. Nejprve bylo nutné navrhnout propojení LED diod a otestovat jej na nepájivém kontaktním poli. Poté bylo možné navrhnout algoritmus, který umožňuje zobrazení znaků a slov zadaných z klávesnice počítače. Slova nebo znaky mohou být posouvány v horizontálním nebo vertikálním směru. Nakonec bylo možné připravit finální podobu LED pole. Což zahrnovalo vývoj desky plošného spoje a tisk některých konstrukčních částí v 3D tiskárně.
Abstract in different language: This work was created for reason to demonstrate the possibilities of using LabVIEW and the hardware from National Instruments. Focusing on the development of LED display, controlling algorithm and choice of useable LED diodes. This work has gone through some development phases. At first it was necessary to develop the connection of LEDs and tested it on non-soldering field. The second thing was to develop the algorithm, which enables us to display the characters and words that were entered from computer keyboard. Moreover, the characters and the words could be moved on the LED array in horizontal or vertical direction. After that it was possible to prepared the final appearance of LED array, which included the development of printed circuit board and to print some construction parts in the 3D printer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michal_Knedlik_2018.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
075008_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,81 kBAdobe PDFView/Open
075008_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,7 kBAdobe PDFView/Open
075008_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce301,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.