Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
dc.contributor.authorNeužilová, Michaela
dc.date.accepted2018-9-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:19:16Z-
dc.date.available2016-12-9
dc.date.available2019-03-15T10:19:16Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-28
dc.identifier72603
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32436
dc.description.abstractDiplomová práce zpracovává téma týkající se konečných algebraických struktur (konkrétně okruhů malých řádů, ale je zde obsaženo i téma týkající se grup).Tato práce navazuje na znalosti, které studenti získají z hodin algebry a shrnuje základní vlastnosti konečných grup malých řádů a konečných okruhů malých řádů. Zároveň se v teorii grup seznámíme se Sylowovými větami, které jsou velmi důležité.cs
dc.format57 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgrupacs
dc.subjectokruhcs
dc.subjectřád grupycs
dc.subjectřád okruhucs
dc.subjectaditivní grupacs
dc.subjectizomorfismuscs
dc.titleOkruhy s malým počtem prvkůcs
dc.title.alternativeCircuits with a small number of elementsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the topic of finite algebraic structures (namely, small-order circuits, but also contains a topic related to the group).This work builds on the knowledge that students obtain from algebra classes and summarizes the basic properties of finite groups of small orders and finite circles of small orders. At the same time, in group theory, we will familiarize with Sylow's sentences, which are very important.en
dc.subject.translatedgroupen
dc.subject.translatedcircuiten
dc.subject.translatedorder of groupen
dc.subject.translatedorder of the circuiten
dc.subject.translatedadditive groupen
dc.subject.translatedisomorphismen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Michaela Neuzilova.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Neuzilova.pdfPosudek oponenta práce37,78 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni diplomove prace Neuzilova-1.pdfPosudek vedoucího práce140,95 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Neuzilova655.pdfPrůběh obhajoby práce324,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.