Title: Kovy v pracovní výchově na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Metals in labor education at the 1st grade elementary school
Authors: Štěpánková, Veronika
Advisor: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32437
Keywords: námět;kov;pracovní vyučování;zlato;stříbro;měď;olovo;cín;železo;rtuť;nikl;uran;chrom;polonium;titan;křemík;hliník;radium;kovářství;nožířství;platnéřství;cínařství;drátenictví;šperkařství;zlatnictví;fotopostup;příprava na hodinu;cíl
Keywords in different language: theme;metal;working instruction;gold;silver;copper;lead;tin;iron;quicksilver;nickel;uranium;chrome;polonium;titanium;silicon;aluminium;radium;blacksmithing;cutlery;validation;tincture;dwarfism;jewelery;goldsmithing;phptp shoot;preparation for an hour;target
Abstract: Ve své diplomové práci prezentuji ověřené pracovní náměty, které byly realizovány v běžné výuce na 1.stupni ZŠ a byly poskytnuty i k realizaci v zájmových kroužcích. Teo-retická část diplomové práce vypovídá o historii kovů, které jsou chronologicky řazeny dle výskytu či objevu. Teoretická část dále pojednává o řemeslech, která ke své práci kov využívají. Praktická část je soubor metodických listů s foto návody, které poskytují nejen náměty, co lze z kovových materiálů vyrobit, ale i metodický postup s fotografiemi.
Abstract in different language: In my thesis, I present working ideas proven through primary school classes and pro-vided for use in after-school programs. The theoretical section of the thesis addresses history of metals, ordered chronologically by their occurrence or date of discovery. Furthermore, it focuses on crafts where metals are used. The practical section consists of methodological sheets with photo-based instruction. The instruction includes ideas for products which may be made from metals, as well as methodological guidance illustrated with photographs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Veronika Stepankova.pdfPlný text práce7,14 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-vedouci-dp-stepankova.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Stepankova.pdfPosudek oponenta práce72,15 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Stepankova642.pdfPrůběh obhajoby práce342,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.