Title: Historie výuky geometrie 11-15letých žáků
Other Titles: Geometric education of pupils aged 11-15 and its history
Authors: Pánková, Martina
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32438
Keywords: školský systém;osnovy geometrie na zš;historické metodiky geometrie;učebnice geometrie;výuka planimetrie;výuka stereometrie
Keywords in different language: education system;the elementary school curriculum;historical geometry methodology;textbooks of geometry;teaching planimetry;teaching stereometry
Abstract: Cílem předložené práce je zmapování výuky geometrie 11-15letých žáků od Tereziánských reforem až do současnosti, na území nynější ČR. Na začátku práce jsou rozebrány vzdělávací systémy v daném období. V další kapitole jsou uvedeny osnovy, metody výuky a používané pomůcky na konkrétních typech škol. Následuje stručné shrnutí současné výuky geometrie a její porovnání s již zmapovanými obdobími. Práce je uzavřena výběrem úloh z dobových učebnic s jejich komentovaným řešením.
Abstract in different language: The aim of this study is to map the teaching of geometry of pupils from 11 to 15 years old, from Theresian reforms to the present, on the area of the Czech Republic. At the beginnig of work, the educational systems in the given period are analyzed. The next chapter introduces outlines, teaching methods and various aids used for specific types of schools. The following part of the thesis briefly summarizes the current methods of geometry teaching comparing them with the already maped periods. In conclusion, the selection of tasks from different period´s textbooks is presented including the commented solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pankova Martina - DP Historie vyuky geometrie 11 - 15letych zaku, 2018.pdfPlný text práce3,92 MBAdobe PDFView/Open
hodnocDP_pankova.pdfPosudek vedoucího práce167,64 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Pankova.pdfPosudek oponenta práce42,31 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Pankova653.pdfPrůběh obhajoby práce288,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.