Title: Počítačová integrace racionálních lomených funkcí
Other Titles: Computer Integration of Rational functions
Authors: Kříž, Oldřich
Advisor: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32440
Keywords: integrál;ostrogradsky;algebra;faktrizace;kronecker;wolfram mathematica;racionální funkce
Keywords in different language: integration;ostrogradsky;algebra;factorization;kronecker;wolfram mathematica;rational function
Abstract: Práce se zabývá základními principy integrace racionálně lomených funkcí a metodami, které vedou k zjednoduššení počítačových algoritmů
Abstract in different language: Main purpose of this diploma is to show basic principle of integration rational function and methods to make computer algorithms easier.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IRLF_final.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek diplomove prace Bc. Oldricha Krize.pdfPosudek oponenta práce161,4 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni diplomove prace Oldricha Krize.pdfPosudek vedoucího práce141,45 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Kriz659.pdfPrůběh obhajoby práce346,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.