Title: Statistický rozbor vzdáleností planetek dané skupiny a možnosti jeho využití ve výuce
Other Titles: Statistical analysis of distances of selected group of minor planets and their application during education
Authors: Netrvalová, Michaela
Advisor: Kéhar Ota, PhDr. Ing. Ph.D.
Referee: Randa Miroslav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32442
Keywords: definice planetky;objevy planetek;značení planetek;skupiny planetek;statistický rozbor vzdáleností jupiterových trojánů;návrhy úprav stránek astronomia;využití ve výuce na střední škole
Keywords in different language: definition of terms "minor planet" and "asteroid";historical development of discovery of minor planets;designation of minor planets;description of various types of groups of minor planets;statistical analysis of mutual distances of jupiter trojans group;suggestions of changes of websites astronomia;suggestions about usage of material at secondary school
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje statistickému rozboru vzdálenosti skupiny planetek a možnostem využití ve výuce na střední škole. Práce je rozdělena na několik kapitol, z nichž první je věnována planetkám. Nejprve jsou rozebrány podněty, které vedly k definici planetky (minor planet), následně je popsán stručný historický vývoj jejich objevů, dále jejich značení a nakonec skupiny planetek. V ní je blíže rozebraná skupina Jupiterových Trójanů, jejichž statistickému rozboru vzdáleností se tato práce věnuje. Druhá kapitola obsahuje statistický rozbor Jupiterových Trójanů a jeho grafické znázornění. Tato část je rozdělena do dvou podkapitol. Nejprve pro skupinu, která planetu Jupiter na jeho oběžné dráze kolem Slunce předchází a poté pro skupinu, která ho následuje. Třetí kapitola se zabývá představami astronomických poznatků žáků Gymnázia Ostrov a je v ní rozebrán průzkum provedený ve dnech 13. a 15. 3. 2018. Čtvrtá kapitola je věnována návrhům na změny webových stránek Astronomia. V poslední kapitole jsou popsány návrhy na využití poznatků z této práce ve výuce matematiky, fyziky a informatiky na střední škole.
Abstract in different language: The aim of diploma thesis is to provide statistical analysis of mutual distances of selected group of minor planets and to describe usage of this topic in the education at the secondary school. The first chapter contains related information about minor planets definition of terms "minor planet" and "asteroid", historical development of discovery of minor planets, designation of minor planets, and description of various types of groups of minor planets. Group of Jupiter Trojan is described in more details, because statistical analysis of mutual distances was done on this group. The second chapter is main part with statistical analysis of mutual distances of Jupiter Trojans group and its graphical representation. It is described more method mutual distances of all minor planets in selected group, mutual distances of closest minor planets in selected groups and mutual distance of 10 % of the closest minor planets. Jupiter Trojans group is analyses in two separate parts the Greek camp (Lagrangian points L4) in front of and the Trojan camp (Lagrangian points L5) trailing behind Jupiter in their orbit. The third chapter deals with astronomical knowledge related to ideas about distances and sizes in the solar system of students of Grammar school in Ostrov based on evaluation of questionnaire results obtained between 13th March and 15th March 2018. The fourth chapter is focused to suggestions of changes of websites Astronomia mainly related to analysis of mutual distances of selected groups of minor planets. The fives chapter contains suggestions about usage of material from this topics during the education of Maths, Physics and ICT at secondary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Michaela Netrvalova.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Netrvalova579.pdfPosudek vedoucího práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Netrvalova589.pdfPosudek oponenta práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Protokol Netrvalova590.pdfPrůběh obhajoby práce325,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.