Title: Prověření možností a návrhy úprav střech na objektech ZČU v Plzni na tzv. zelené střechy
Authors: Motejzíková, Klára
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Mašlár Daniel
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32629
Keywords: zelená střecha;vegetační střecha;vegetace;substrát;separační vrstva;drenážní vrstva;hydroizolace;plochá střecha
Keywords in different language: green roof;vegetation roof;vegetation;substrate;separation layer;drainage layer;waterproofing;flat roof
Abstract: Tématem mé diplomové práce je: Prověření možností a návrhy úprav střech na objektu ZČU v Plzni na tzv. zelené střechy. Mým úkolem je vysvětlit, co znamená pojem zelená (vegetační) střecha. Jaké má přednosti, jednotlivé vrstvy a jaké jsou vhodné materiály pro použití do skladby zelených střech. V další části se zabývám možnou aplikací zelených střech na novou budovu Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se o budovu Fakulty aplikovaných věd a výzkumného centra NTIS, Technická 2967/8, 301 00 Plzeň 3. Součásti diplomové práce je příslušná projektová dokumentace. Návrh je proveden dle platných norem ČSN EN. Výkresová část byla provedena v programu BricsCad 2016.
Abstract in different language: The theme of my diploma thesis is: Examination of the possibilities and proposals of roof modifications at the ZČU in Plzeň on so-called green roofs. My task is to explain what the concept of the green (vegetation) roof is. What are the advantages, the individual layers and what are the appropriate materials for use in the composition of green roofs. In the next part I deal with the possible application of green roofs to the new building of the West Bohemian University in Pilsen. It is a building of the Faculty of Applied Sciences and Research Center NTIS, Technická 2967/8, 301 00 Plzeň 3. The parts of the diploma thesis are the relevant project documentation. The design is carried out according to valid standards ČSN EN. The drawing was done in BricsCad 2016.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Klara Motejzikova.pdfPlný text práce25,41 MBAdobe PDFView/Open
Motejzikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce442,23 kBAdobe PDFView/Open
Motejzikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce612,55 kBAdobe PDFView/Open
Motejzikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce199,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.