Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMartinčík, David
dc.contributor.authorSirotek, Vladimír
dc.contributor.refereeKučera, Zdeněk
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:33:13Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:33:13Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier46975
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3263
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na prozkoumání současných směrů výzkumu v relativně novém oboru ekonofyzika. V úvodu práce je uveden přehled možných aplikací fyzikálních zákonitostí na ekonomické prostředí a jsou prezentovány některé výsledky již provedených výzkumů. V další části je charakterizován popis DSGE modelů. Následně je představen software DSGEgame jako produkt vyvinutý na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni a popsán použitý ekonomický model. V praktické části je vyhodnocena analýza vývoje kapitálu u průměrných reprezentantů jednotlivých ekonomik vzhledem k optimální trajektorii a na základě teoretické části bylo potvrzeno mocninné rozdělení kapitálu nejmajetnější vrstvy populace v dané ekonomice.cs
dc.format93 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectekonofyzikacs
dc.subjectDSGE modelycs
dc.subjectmocninné rozdělenícs
dc.subjectBoltzmann-Gibbsovo rozdělenícs
dc.subjectDSGEgamecs
dc.titleSpecifikace makroekonomického modelu z pohledu ekonofyzikycs
dc.title.alternativeThe specification of macroeconomic model from an econophysics point of viewen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra ekonomie a kvantitativních metodcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the topic of Econophysics as a new science with a certain potential in many areas. At the beginning there is mentioned an overview about the possible application of physical theory into economic science and there are introduced several researches published recently. In the next charter there are described DSGE models. The following part introduced DSGEgame ? a software developed at The Faculty of Economics at West Bohemia University in Pilsen. The practical part evaluates the course of capital by average representative of considered economic systems relative to optimal trajectory. In the last part there was confirmed the fitting of power-law distribution for the population with the highest level of capital in each round.en
dc.subject.translatedeconophysicsen
dc.subject.translatedDSGE modelsen
dc.subject.translatedpower-law distributionen
dc.subject.translatedBoltzmann-Gibbs distributionen
dc.subject.translatedDSGEgameen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SIROTEK_K09N0156P.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Sirotek - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce811,51 kBAdobe PDFView/Open
Sirotek - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce869,08 kBAdobe PDFView/Open
Sirotek.pdfPrůběh obhajoby práce220,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.