Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLukáš, Ladislav
dc.contributor.authorVopelka, Daniel
dc.contributor.refereeSvoboda, Milan
dc.date.accepted2012-01-18
dc.date.accessioned2013-06-19T06:33:10Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:33:10Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-12-08
dc.identifier48131
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3269
dc.description.abstractCílem této práce je srovnání vybraných bankovních produktů v rámci jedné banky a poté mezi jednotlivými bankami z hlediska jejich výnosnosti. Práce se zabývá produkty, které jsou běžně dostupné pro průměrnou domácnost. Vybrané produkty byly analy-zovány pomocí softwarového nástroje Mathematica, Wolfram Institut, Ltd., pomocí kterého byly vytvořeny modely odpovídající jednotlivým finančním produktům. V závěrečné kapitole byly uvedeny srovnávací tabulky jednotlivých produktů včetně mezibankovního srovnání s odkazem na přílohy, ve kterých jsou uvedeny detailní výsledky jednotlivých produktů s grafickým znázorněním. V závěru práce je shrnuto dosažení cílů včetně jejích přínosů a nastíněním jejího možného rozšíření.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční trhcs
dc.subjectvýnosnostcs
dc.subjectspořící produktycs
dc.subjectsrovnávací analýzacs
dc.subjectúroková míracs
dc.subjectbankacs
dc.subjectběžný účetcs
dc.subjectspořicí účetcs
dc.subjecttermínovaný vkladcs
dc.subjectMathematicacs
dc.titleAnalýza vybraných spořících produktů komerčních bank a jejich dceřinných společnostícs
dc.title.alternativeAnalysis of selected products and savings offered by commercial banks and their subsidiaries.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra ekonomie a kvantitativních metodcs
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of thesis is a comparison of selected banking products in one bank and then between banks in terms of their profitability. The work deals with products that are commercially available for the average household. Selected products were analyzed using software tool Mathematica, Wolfram Institute, Ltd., using which were created models corresponding to the various financial products. In the final chapter are given comparative tables of each product, including interbank comparison with reference to the annexes, which are listed in detailed results of each product and graphic representations. In conclusion, the work is summarized in achieving a goals including outlining its benefits and its possible extension.en
dc.subject.translatedfinancial marketen
dc.subject.translatedprofitabilityen
dc.subject.translatedsavings productsen
dc.subject.translatedcomparative analysisen
dc.subject.translatedinterest rateen
dc.subject.translatedbanken
dc.subject.translatedchecking accounten
dc.subject.translatedsavings accounten
dc.subject.translatedterm depositen
dc.subject.translatedMathematicaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Daniel_Vopelka_K09N0217P.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
posudek Vopelka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce945,44 kBAdobe PDFView/Open
posudek Vopelka - oponent.pdfPosudek oponenta práce533,21 kBAdobe PDFView/Open
prubeh Vopelka.pdfPrůběh obhajoby práce247,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.