Title: Syntaktická charakteristika díla vybraného autora současné české literatury
Other Titles: Syntactical characteristic of a book by a chosen author of contemporary Czech literature
Authors: Malá, Pavlína
Advisor: Vaňková Jana, PhDr.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32738
Keywords: milan kundera;umělecký funkční styl;syntaktický analýza;věta;souvětí;výpověď
Keywords in different language: milan kundera;belles- letters style;syntactical characteristic;clause;sentence;utterance
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá syntaktickou charakteristikou díla vybraného autora současné české literatury. K analýze bylo použito dílo Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. První část diplomové práce popisuje umělecký funkční styl a charakterizuje Milana Kunderu a jeho dílo. V další části jsou teoreticky popsána vymezená kritéria zkoumání, která budou zohledněna při vlastní analýze. Posledním krokem je analýza textu na základě zmíněných kritérií a vyhodnocení výsledků.
Abstract in different language: This master thesis focuses on syntactical characteristic of a book by a selected author of contemporary Czech literature. The work of Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being, was used for analysis. The first part describes the belles- letters style and characterizes the author Milan Kundera and his work. The second part describes the criteria for examining that will be taken into account in the analysis. The third part of this work is syntactical characteristic of the book The Unbearable Lightness of Being. This analysis is in accordance with the stated criteria for examining. This part summarizes results made by own analysis. The last task is evaluation of these results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Mala.pdfPlný text práce807,18 kBAdobe PDFView/Open
mala_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce31,99 kBAdobe PDFView/Open
mala_vankova.pdfPosudek vedoucího práce38,86 kBAdobe PDFView/Open
mala_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce220,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.