Title: Výhrada svědomí se zaměřením na zdravotnictví
Authors: Haník, Vladimír
Advisor: Pezl Tomáš, JUDr.
Referee: Vokrojová Renáta, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33023
Keywords: výhrada svědomí;medicína;zdravotnictví
Keywords in different language: conscientious objection;medicine;healthcare
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá právními aspekty výhrady svědomí se zaměřením na obor zdravotnictví. V první části obsahuje teoretické definování pojmů, následované relevantními zdroji pro výhradu svědomí ve zdravotnictví. Zabývá se taktéž judikáty, které autor považuje za klíčové pro výhradu svědomí. Další část práce obsahuje výzkum vedený na studentech medicíny a mladých praktikujících lékařích. Jejím cílem bylo zjistit obecné znalosti této skupiny a její ochotu aplikovat výhradu svědomí ve své praxi.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the legal aspects of the conscientious objection with a focus on the field of health care. The first part contains a theoretical definition of concepts, followed by relevant resources for health conscience. It also deals with jurisprudence that the author regards as crucial for conscientious objection. Another part of the thesis includes research conducted on medical students and young practitioners. Its aim was to find out the general knowledge of this group and its willingness to apply a conscience reservation in its practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka fin1.5.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Hanik PE.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Hanik VO.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Hanik prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce588,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.