Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRůžička, Michal
dc.contributor.authorNovotná, Andrea
dc.contributor.refereeKobes, Tomáš
dc.date.accepted2012-06-08
dc.date.accessioned2013-06-19T06:33:29Z
dc.date.available2011-07-13cs
dc.date.available2013-06-19T06:33:29Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier45540
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3303
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o životních postojích a perspektivách Romů v sociálně vyloučených lokalitách. Výzkumu se zúčastnilo 10 respondentů, kteří v sociálně vyloučených lokalitách žijí, dále pak ti, kteří v ní žili nebo žijí, ale zaujímají relativně vyšší sociální postavení. Práce se snažila zjistit, do jaké míry se liší nebo shodují postoje a perspektivy těchto respondentů, zda existují nějaké rozdíly mezi Romy, kteří ve výzkumu zastupují starší generaci a mladší generaci a mezi Romy žijícími v Ústeckém a Jihočeském kraji. Výzkumnými otázkami práce pak byly, jaké postoje mají Romové k majoritní společnosti a především jak Romové vnímají vlastní šance v ní uspět. Práce se nesnažila podat komplexní obraz životní situace Romů, jedná se spíše o sondu do života konkrétních respondentů.cs
dc.format70 s. (126 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectRomovécs
dc.subjectCikánics
dc.subjectintegracecs
dc.subjectsociálně vyloučené lokalitycs
dc.subjectsociální vyloučenícs
dc.subjectidentitacs
dc.subjectetnicitacs
dc.subjectromstvícs
dc.subjectvyšší společenské postavenícs
dc.titleŽivotní postoje a perspektivy Romů v sociálně vyloučených lokalitách - kraj Ústecký a Jihočeskýcs
dc.title.alternativeAttitudes and perspectives of Roma in marginalized areas - Usti Region and South Bohemian Regionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra sociologiecs
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the attitudes and perspectives of Roma people living in the socially excluded localities. Research was attended by 10 respondents living in the socially excluded localities, as well as those who live or lived there, but have a relatively higher social position. This thesis tries to find out to what extent attitudes and perspectives of these respondents are different or identical, whether there are any differences between the Roma, who represent the older generation of research and the younger generation and among the Roma living in the Usti Region and South Bohemian Region. The research question is concerned with attitudes of Roma people to majority society and particularly with Roma perception of their own chances to succeed in majority society.en
dc.subject.translatedRoma peopleen
dc.subject.translatedGypsiesen
dc.subject.translatedintegrationen
dc.subject.translatedsocially excluded localitiesen
dc.subject.translatedsocial exclusionen
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedethnicityen
dc.subject.translatedgypsinessen
dc.subject.translatedhigher social positionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Novotna.pdfPlný text práce933,61 kBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouciho_Novotna.docPosudek vedoucího práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
opbp12_Andrea Novotna.docPosudek oponenta práce36,5 kBMicrosoft WordView/Open
novotna.PDFPrůběh obhajoby práce198,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3303

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.