Title: Realizace pohybového úkolu v závislosti na kvalitě prostorového vidění
Other Titles: Implementation of the movement task depending on the quality of the spatial vision
Authors: Šíma, Petr
Advisor: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33215
Keywords: zrak;stereopse;koordinační schopnosti;mladší školní věk
Keywords in different language: vision;stereopsis;coordination abilities;primary school aged children
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vzájemným vztahem mezi kvalitou prostorového vidění a koordinací horních končetin u dětí ve věku 9-10 let. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 63 dětí navštěvujících atletickou přípravku AK Škoda Plzeň. Kvalita stereopse a koordinace horních končetin byla zjišťována pomocí standardizovaných testů. K vyhodnocení získaných dat byl použit Pearsonův korelační koeficient na hladině významnosti 0,05. Na základě této analýzy jsme dospěli k závěru, že u dětí mladšího školního věku nemá kvalita stereopse statisticky významný vliv na koordinaci horních končetin.
Abstract in different language: This thesis is focused on the relationship between the quality of stereopsis and upper limb coordination of children aged 9-10 years. Within the framework of our research we tested 63 probands, children attending an athletic preparation of athletic club in Pilsen. The quality of stereopsis and upper limb coordination was measured using standardized tests. The Pearson's correlation coefficient was used to evaluate the obtained data at a significance level of 0,05. Based on this analysis, we have concluded that the quality of stereopsis does not have statistically significant effect on the upper limb coordination of primary school aged children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sima_final.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
Sima Petr - VP.pdfPosudek vedoucího práce146,87 kBAdobe PDFView/Open
Sima Petr - OP.pdfPosudek oponenta práce169,5 kBAdobe PDFView/Open
Sima P..pdfPrůběh obhajoby práce63,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.