Title: Přípravek pro pokročilé testování plechů - Bauschingerův efekt
Other Titles: Facility for advanced sheet metal testing - Bauschinger Effect
Authors: Mištera, Josef
Advisor: Kubec Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Urbánek Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33339
Keywords: tváření kovů;automobilový průmysl;hluboké tažení;tváření plechů;teorie plasticity;cyklické deformační zpevnění;nelineární modely zpevnění;technologické zkoušky plechů;bauschingerův efekt;mkp simulace;zkušební zařízení;parametrická studie;negativní vlivy
Keywords in different language: metal forming;automotive industry;deep drawing;sheet metal forming;metal plasticity;work hardening;nonlinear hardening model;sheet metal testing;bauschinger effect;fem simulation;testing equipment;parametric study;negative effects
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na možnosti modelování plasticity materiálu v prostředí MKP softwaru. Pozornost je věnována charakteristikám deformačního zpevnění v průběhu cyklického zatěžování, především Bauschingerově efektu. Teoretické poznatky jsou následně využity v parametrické studii zkušebních přípravků pro testování plechů. Součástí práce je pak doporučení konkrétního typu zkušebního zařízení pro společnost zadavatele práce, provedení zkoušek na vybraném zařízení a návrh zpracování naměřených dat.
Abstract in different language: This thesis is focused on the possibilities of modeling plasticity in FEM software environment. Attention is given to the characteristics of deformation hardening during cyclic loading, in particular Bauschinger effect. Theoretical knowledge is then used in a parametric study of testing equipment for sheet metal components. Part of the thesis is the recommendation of a specific type of testing equipment for the company's sponsor, the testing of selected equipment and a proposal for the processing of measured data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_MISTERA_2018.pdfPlný text práce7,71 MBAdobe PDFView/Open
Mistera_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce692,07 kBAdobe PDFView/Open
Mistera_oponent.pdfPosudek oponenta práce948,68 kBAdobe PDFView/Open
Mistera.pdfPrůběh obhajoby práce273,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33339

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.