Title: Koncept konstrukce samonosné podlahy pro nízkopodlažní vozidla
Other Titles: Concept of self-supporting floor construction for low-floor vehicles.
Authors: Boř, David
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hanuš Jan, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33342
Keywords: konstrukce;podlaha;tramvaj;materiály;prefagrid;cad;mkp
Keywords in different language: construction;floor;tram;materials;prefagrid;cad;fem
Abstract: Práce zaměřená na zpracování konstrukce samonosné podlahy v nízkopodlažním tramvajovém vozidle. Cílem práce je navrhnout optimální konstrukci z hlediska funkce a vyhovujícím provozním požadavkům. Při řešení byla uvažována řada patentů. Přínos práce tkví v nalezení inovační konstrukce s ohledem na minimální celkovou hmotnost a konstrukční výšku.
Abstract in different language: This thesis is focused on processing of construction of self-supporting floor in low-floor tram. The aim of the thesis is to design an optimal construction in terms of the functional and operational requirements. A number of patents have been considered. The main benefit is to find innovative design with regard to minimal overall weight and constructional height.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bor.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFView/Open
Bor_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Bor_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce735,15 kBAdobe PDFView/Open
Bor.pdfPrůběh obhajoby práce240,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.