Title: Kompletační stroj pro AirCleaner Scania
Other Titles: Assembling machine for the AirCleaner Scania
Authors: Lešek, Libor
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Kotrba Zdeněk, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33343
Keywords: kompletační stroj;aircleaner;jednoúčelový stroj;konstrukce;modelování;pevnostní analýza
Keywords in different language: assembling machine;aircleaner;single-purpose machine;design;modeling;strength analysis
Abstract: Diplomová práce pojednává o konstrukčním návrhu kompletačního stroje pro AirCleaner Scania. Práce je zaměřena na návrh několika konstrukčních variant, jejich zhodnocení, vybrání nejvhodnější varianty a samotnou konstrukci stroje s podklady pro jeho výrobu.
Abstract in different language: Thesis discusses the structural design of the picking machines for the AirCleaner Scania. The work is focused on the design of several design options, their evaluation, selecting the most suitable options and the actual construction of machines with materials for its production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Libor Lesek.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFView/Open
Lesek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce775,32 kBAdobe PDFView/Open
Lesek_oponent.pdfPosudek oponenta práce634,46 kBAdobe PDFView/Open
Lesek.pdfPrůběh obhajoby práce223,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.