Title: Separátor plastových dílů
Other Titles: Separator of plastic components
Authors: Matuška, Michael
Advisor: Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Swaczyna Zbyněk, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33349
Keywords: rešerše;separátor;separační mezera;výpočet
Keywords in different language: research;separator;separating gap;calculation
Abstract: Diplomová práce obsahuje rešerši separačních zařízení. Zabývá se konstrukčním návrhem separátoru pro plastové díly. Obsahuje základní i kontrolní výpočty.
Abstract in different language: This diploma thesis is research on separating machines. It concerns itself with the design of separator for plastic components. This thesis contains basic and control calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Matuska Final.pdfPlný text práce5,51 MBAdobe PDFView/Open
Matuska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce803,34 kBAdobe PDFView/Open
Matuska_oponent.pdfPosudek oponenta práce967,1 kBAdobe PDFView/Open
Matuska.pdfPrůběh obhajoby práce279,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33349

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.