Title: Odlučovač chladicí kapaliny
Other Titles: Coolant separator
Authors: Hřídel, Karel
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kubeš Martin, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33352
Keywords: kontejner; otočný rám; přední čep; pevný rám; nádrž
Keywords in different language: transport container; pivot frame; front roll gudgeon; fixed frame; tank
Abstract: Práce pojednává o konstrukci přípravku určeného pro odlučování chladicí kapaliny obsažené zbytkově v přepravovaném třískovým odpadu. Pro nalezení optimální varianty je užito porovnávací metody. Tato metoda porovnává jednotlivé konstrukční varianty. Porovnávací parametry byly stanoveny po konzultaci se zadavatelem projektu. Výsledkem této porovnávací metody je tedy konstrukční varianta, která splňuje kladené požadavky. Tato vybraná varianta je navržena v prostředí 3D. Pro kontrolu a dimenzování je užito analytického a softwarového přístupu. Takto zjištěné hodnoty budou následně využity pro tvorbu reálného produktu společností HP Kovo tools s.r.o.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to design a construction of cooling fluid separator. Coolant fluid is contained in the residual aluminums chips. To find optimal variant is used comparative method. The comparative parameters have been determined after consultation with the project promoter. The result of comparative method is design variant, which fulfills entered parameters. This variant is designed by 3D program. To check control and dimensioning is used analytics and software method. The values found will be used to produce a real product by HP Kovo tools s.r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Karel Hridel.pdfPlný text práce5,65 MBAdobe PDFView/Open
Hridel_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce708,63 kBAdobe PDFView/Open
Hridel_oponent.pdfPosudek oponenta práce653,56 kBAdobe PDFView/Open
Hridel.pdfPrůběh obhajoby práce262,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.