Title: Konstrukční úprava frézovacího zařízení IFVW 103
Other Titles: Construction adjustment of milling device IFVW 103
Authors: Petrou, Jiří
Advisor: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Klesa Pavel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33353
Keywords: frézovací hlava;ifvw 103;horizontální vyvrtávací stroj;olej + vzduch;mazání;chlazení;expander;výpočet ložisek;teplotně stálé otáčky
Keywords in different language: milling device;ifvw 103;horizontal boring machine;oil + air;lubrication;cooling;expander;bearings calculation;thermally safe operating speed
Abstract: Diplomová práce obsahuje rešerši frézovacích hlav a způsobů mazání ozubených kol a ložisek. Zabývá se konstrukční úpravou frézovacího zařízení IFVW 103. Obsahuje výpočty uložení a tuhosti frézovacího zařízení. Je v ní proveden podrobný konstrukční návrh.
Abstract in different language: This diploma thesis contains an overview of milling heads and the way of lubrication bearings and gears. Construction adjustments of milling head IFVW 103. Calculation bearings a the stiffens of the device. The detailed design proposal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA-PRACE-PETROU_elektronicka podoba.pdfPlný text práce7,64 MBAdobe PDFView/Open
Petrou_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce760,9 kBAdobe PDFView/Open
Petrou_oponent.pdfPosudek oponenta práce871,76 kBAdobe PDFView/Open
Petrou.pdfPrůběh obhajoby práce263,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.