Title: Návrh vybraných komponent/podsestav podvozku pro vůz Formula Student
Other Titles: Design of selected chassis components / subassemblies for Formula Student
Authors: Frühauf, Ondřej
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sedláček František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33355
Keywords: podvozek;náprava;zavěšení;formula student
Keywords in different language: chassis;axle;suspension;formula student
Abstract: Diplomová práce obsahuje základní informace o soutěži Formula Student, základní požadavky z pohledů pravidel soutěže FormulaStudent a obecně kladené požadavky.Cílem práce bylo navrhnout konstrukční řešení vybraných komponent na podvozku Formule Student s ohledem na silové zatížení od různých dynamických stavů. Návrh byl porovnán s loňským modelem z pohledu hmotnostního a z pohledu nákladů na výrobu.
Abstract in different language: The diploma thesis contains basic information about formula student competition,basic requirements from the rules of the formula student competition and general requirements. The aim of the thesis was to design solution of selected components on the chassis of student formula with respect to the force load from different dynamic states. The design was compared to the last model from the point of view of material and production costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Ondrej_Fruhauf.pdfPlný text práce15,98 MBAdobe PDFView/Open
Fruhauf_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce667,99 kBAdobe PDFView/Open
Fruhauf_oponent.pdfPosudek oponenta práce947,41 kBAdobe PDFView/Open
Fruhauf.pdfPrůběh obhajoby práce260,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.