Title: Optimalizace pohonné jednotky pro vůz Formula Student
Other Titles: Optimization of a powertrain unit for a Formula Student car
Authors: Vočadlo, Marek
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sedláček František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33356
Keywords: formula student;formule;pohonná jednotka;motor;1d simulace;vačky;optimalizace;airbox;výfuk;cad;počítačová simulace
Keywords in different language: formula student;formula;drive unit;engine;1d simulation;cams;optimization;airbox;exhaust;cad;computer simulation
Abstract: Diplomová práce obsahuje rozbor pohonné jednotky u závodního vozu studentského týmu ze Západočeské univerzity. Jednotlivé části jsou popsány a následně je sestaven 1D model pohonné jednotky. Na tomto modelu jsou následně provedeny optimalizace pohonné jednotky. Pomocí optimalizací jsou upraveny jednotlivé díly.
Abstract in different language: This diploma thesis contains analysis of the powertrain unit of the racing student team from the University of West Bohemia. The individual parts are described and the 1D model is then created. This model is followed by optimization of the powertrain unit. With the optimizations, individual parts are adjusted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_VOCADLO_MAREK.pdfPlný text práce6,31 MBAdobe PDFView/Open
Vocadlo_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce666,32 kBAdobe PDFView/Open
Vocadlo_oponent.pdfPosudek oponenta práce937,34 kBAdobe PDFView/Open
Vocadlo.pdfPrůběh obhajoby práce257,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.