Title: Návrh manipulátoru pro zavážení zátek horizontálních prostupů (EPP) vakuové nádoby reaktoru ITER
Other Titles: Design of manipulator for loading Equatorial Port Plug (EPP) of the vacuum container of the ITER reactor
Authors: Vít, Ladislav
Advisor: Lašová Václava, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Svoboda Václav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33358
Keywords: reaktor iter;horizontální zátka;manipulátor;pohon;otlačení
Keywords in different language: reactor iter;equatorial port plug;manipulátor;propulsion;pressure
Abstract: Diplomová práce obsahuje popis reaktoru ITER a zátek horizontálních i horních prostupů. Následně je z možných variant řešení vybrána jedna, která je dále rozpracována. V závěru jsou provedeny MKP výpočty především na dovolené otlačení podlahy.
Abstract in different language: The diploma thesis contains a description of the ITER reactor, an equatorial and upper port plug. After that one of the possible variants is selected and further processed. FEM calculations are made mostly for the pressure on the floor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vit_2018.pdfPlný text práce21,54 MBAdobe PDFView/Open
Vit_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce672,19 kBAdobe PDFView/Open
Vit_oponent.pdfPosudek oponenta práce955,73 kBAdobe PDFView/Open
Vit.pdfPrůběh obhajoby práce281,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.