Title: Konstrukční návrh recyklační jednotky určené pro obsluhování vozíčkářem
Other Titles: Engineering design of a cartridge recycling unit controlled by disabled person in wheelchair
Authors: Koželuh, Vojtěch
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33359
Keywords: recyklace brokových nábojnic;obsluha stroje vozíčkářem;recyklační zařízení;konstrukční proces;cad;mkp analýza
Keywords in different language: recycling of shotgun cartridges;machine operation by wheelchair user;design process;cad;fem analysis
Abstract: Tato práce se zabývá recyklací brokových nábojnic. Hlavní úkolem práce byl návrh zařízení pro recyklaci použitých brokových nábojnic, které bude primárně určeno pro obsluhu osobou na vozíku. Obsluhováním zařízení bude vozíčkář mimo jiné aktivně procvičovat poghybovou soustavu horní poloviny těla, což přinese trapeutický efekt. Konstrukční návrh byl vypracován v souladu s metodikou znalostně integrovaného konstruování tak, aby splňoval veškeré stanovené požadavky na funkčnost, bezpečnost a ergonomii pro osoby na vozíku. Vypracován je úplný model zařízení včetně části konstrukční dokumentace.
Abstract in different language: This thesis deals with the recycling of shotgun cartridges. The main point of the thesis is the design of a device for recycling used cartridges, which is primarily designed to control by person in wheelchair. The design process was drawing up according to Engineering Design Science and for fullfilment of the special demands of wheelchair users for safety, fuctionality and ergonomy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kozeluh.pdfPlný text práce21,09 MBAdobe PDFView/Open
Kozeluh_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce836,34 kBAdobe PDFView/Open
Kozeluh_oponent.pdfPosudek oponenta práce941,95 kBAdobe PDFView/Open
Kozeluh.pdfPrůběh obhajoby práce281,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.