Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHärtingová, Dana
dc.contributor.refereeŠíma Alexander, JUDr.
dc.date.accepted2018-5-29
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:26Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:26Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73804
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33390
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o řízení o svéprávnosti a některých podpůrných opatřeních. Předmětem práce je analýza těchto řízení, která jsou v procesní rovině upravena zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Cílem je podat ucelený obraz jednotlivých typů řízení, spolu s využitím judikatury národních soudů. Pokud soud v řízení o svéprávnosti skutečně přistoupí k jejímu omezení, je nutné vždy mít na paměti, že by toto řešení mělo být prostředkem posledním možným a pokud je to vhodné a dostatečné, měl by soud vždy přistoupit k využití vhodného podpůrného opatření.cs
dc.format63 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsvéprávnostcs
dc.subjectomezenícs
dc.subjectpodpůrná opatřenícs
dc.subjectpředběžné prohlášenícs
dc.subjectsmlouva o nápomocics
dc.subjectzastoupení členem domácnostics
dc.subjectopatrovnictvícs
dc.titleŘízení o svéprávnosti a některých podpůrných opatřeníchcs
dc.title.alternativeThe conduct of legal capacity restriction and some of its supporting measuresen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the legal capacity proceedings and some of its support measures. The thesis focuses on the analysis of the proceedings, which are adjust in procedural-law way by the Act No. 292/2013 Coll., about special judicial proceedings. The goal is to comprehensively describe these proceedings along with the help of case law. If a court in the legal capacity proceeding concludes to limit it, it must always be borne in mind, that this solution should be the last resort and, where appropriate and sufficient, the court should always make use of the appropriate support measures.en
dc.subject.translatedlegal capacityen
dc.subject.translatedrestrictionen
dc.subject.translatedsupporting measuresen
dc.subject.translatedpreliminary statementen
dc.subject.translatedthe contract for assisten
dc.subject.translatedrepresentation by a household memberen
dc.subject.translatedguardianshipen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Rizeni o svepravnosti a nekterych podpurnych opatrenich - Dana Hartingova.pdfPlný text práce908,12 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hartingova.pdfPosudek vedoucího práce898,81 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hartingova.pdfPosudek oponenta práce674,91 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hartingova.pdfPrůběh obhajoby práce259,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.