Title: Neúspěšnost studentů na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni
Other Titles: Problems of Students’ Failure at the Faculty of Education UWB in Pilsen
Authors: Sirotek, Vladimír
Citation: SIROTEK, V. Neúspěšnost studentů na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. In DidSci Plus - Research in Didaktics of Science PLUS. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 375-382. ISBN 978-80-7444-065-6.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Karlova
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/33747
ISBN: 978-80-7444-065-6
Keywords: neúspěšnost studentů;přírodovědné obory;studium na vysoké škole
Keywords in different language: drop-out;natural science;study
Abstract: Příspěvek se snaží popsat problematiku neúspěšnosti studentů na vysokých školách z obecného pohledu a poté konkrétně na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni zejména v přírodovědných oborech. V článku jsou uvedeny některé příčiny studijní neúspěšnosti a možnosti implementace systému redukce studijních obtíží studentů zejména v počáteční fázi studia. Součástí systému je v rámci řešení projektu ESF příprava inovovaných a nových studijních materiálů pro přípravné, vyrovnávací a semestrální kurzy.
Abstract in different language: The aim of this article is to describe problems of students’ failure at the Faculty of Education. There are presented some causes of student’s failures and possibilities of system implementation to reduce students’ difficulties, especially at the beginning of their studies. The part of the system is the preparation of innovated and new study materials for preliminary, equalizing and semester courses.
Rights: Plný text není přístupný.
© Univerzita Karlova
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KCE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sirotek.pdf1,9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD