Title: Multiscale Graph-Cut for 3D Segmentation of Compact Objects
Other Titles: Víceměřítková metoda Graph-Cut pro segmentaci kompaktních 3D objektů
Authors: Jiřík, Miroslav
Lukeš, Vladimír
Železný, Miloš
Liška, Václav
Citation: JIŘÍK, M., LUKEŠ, V., ŽELEZNÝ, M., LIŠKA, V. Multiscale Graph-Cut for 3D Segmentation of Compact Objects. In Lecture Notes in Computer Science, LNSC 1255, 19th International Workshop on Combinatorial Image Analysis, IWCIA 2018. Heidelberg: Springer, 2018. s. 227-236. ISBN 978-3-030-05287-4, ISSN 0302-9743.
Issue Date: 2018
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85057389589
http://hdl.handle.net/11025/33947
ISBN: 978-3-030-05287-4
ISSN: 0302-9743
Keywords: Víceměřítkový Graph-Cut;segmentace;kompaktní objekty
Keywords in different language: Multiscale;Graph-Cut;Segmentation;Compact Objects
Abstract: Článek je krokem vpřed k vylepšení obrazové segmentace využívající populární metodu Graph-Cut. Věnujeme se optimalizaci agoritmu, ve kterém cílový objekt zaujímá jen malou část celkového objemu. Navržený postup má dva kroky. V prvním dochází ke hrubému nalezení segmentovaného objektu. Ve druhém je segmentace provedena s využitím speciálně konstruovaného grafu. Byly navrženy dva přístupy ke konstrukci tohoto grafu. Časová náročnost obou přístupů je porovnána s původní metodou Graph-Cut. Metody msgc_lo2hi prokazatelně snižuje výpočetní nároky.
Abstract in different language: The article is a step forward towards improving image segmentation using a popular method called Graph-Cut. We focus on optimizing the algorithm for processing data, in which the target object occupies only a small portion of the total volume. We propose a twostep procedure. At the first step, the location of the object is determined roughly. At the second step, Graph-Cut segmentation is performed with a special multi-scale chart structure. Two different graph construction methods are suggested. The calculation time of both variants is compared with the original Graph-Cut method. The msgc_lo2hi method has been shown to provide a statistically significant time reduction of the computational costs.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer Verlag
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KME)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Jirik2018_Chapter_MultiscaleGraph-CutFor3DSegmen.pdf1,95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD