Title: Historie vzniku Sokola v regionu Plzeň - sever od roku 1918 do současnosti.
Other Titles: History of Sokol in the region Plzeň-North since 1918 up to the present
Authors: Dufková, Dana
Advisor: Červenka, Petr
Referee: Zeman, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3438
Keywords: Sokol;první český tělovýchovný spolek;Sokol Pražský;Miroslav Tyrš;Jindřich Fügner;region Plzeň-sever
Keywords in different language: the Sokol;first sports association called Sokol;the Sokol of Prague;Miroslav Tyrš;Jindřich Fügner;the region Plzeň-North
Abstract: Předkládaná diplomová práce pojednává o prvním českém tělocvičném spolku Sokol. V první části je popsána doba, ve které Sokol vznikal, založení Sokola Pražského - první tělocvičné jednoty, stručná historie sokolského hnutí a životopis zakladatele Sokola Miroslava Tyrše a prvního starosty Sokola Pražského Jindřicha Fügnera. Druhá část je zaměřena na vznik a rozvoj tělocvičných jednot ve vybraných obcích regionu Plzeň-sever. V závěru práce jsou naznačeny možnosti využití zpracovaných skutečností.
Abstract in different language: The presented work deals with the first sports association called Sokol. The first part describes: the period of Sokol´s origin, the establishment of the Sokol of Prague (the first sports club), a short history of Sokol movement, the biography of Miroslav Tyrš ( the founder of Sokol) and the biography of Jindřich Fügner ( the first chairman of the Sokol of Prague). The second part is focused on the establishment and development of some sports clubs in selected villages in the region Plzeň - North. The opportunities of using described facts are indicated in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Historie Sokola Dufkova.pdfPlný text práce20,79 MBAdobe PDFView/Open
DUFKOVA.tifPosudek vedoucího práce2,37 MBTIFFView/Open
DUFKOVA VP.tifPosudek oponenta práce5,63 MBTIFFView/Open
DUFKOVA OP.tifPrůběh obhajoby práce6,89 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.