Title: Pobyt v přírodě v obsahu vzdělávacího programu na 1. stupni základních škol
Other Titles: Outdoor activities as part of the education programme for primary school
Authors: Tichá, Věra
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Červenka, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3440
Keywords: mladší školní věk;Rámcový vzdělávací program;projekt;projektová výuka;pobyt v přírodě;vycházka;Písecké hory
Keywords in different language: young schoolchildren;Framework educational programme;project;project teaching;outdoor activities;field trip;Písecké hory
Abstract: Cílem diplomové práce bylo navrhnout trasy, hry a činnosti pro pobyt žáků v přírodě. Teoretická část se zabývá osobností dítěte mladšího školního věku, významem pobytu a pohybu v přírodě, stylem učení a vyučování těchto dětí. Seznamuje s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a věnuje se teorii projektové výuky a tvorbě projektu. Praktická část je zaměřena na přípravu projektu a jeho realizaci v jednotlivých vyučovacích předmětech s využitím poznatků o přírodě. Diplomová práce může sloužit jako metodický materiál a poskytuje návrhy činností a her pro pobyt v přírodě žáků 1. stupně základní školy.
Abstract in different language: The aim of the present thesis is to design and prepare routes, games and activities for pupils related to outdoor activities in the countryside. The theoretical part addresses the issue of personality charakteristics of young pupils, the importance of movement and outdoor activities and learning and teaching styles. It outlines the Framework Education Programme for primary schooling and deals with the theory of project teaching and project design. The practical part focuses on the preparation of the project and its implementation in the respective school subjects, employing the acquired knowledge of nature. The thesis may serve as a methodology framework and provides activity and game designs related to outdoor activities for primary school children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vera Ticha - diplomova prace.pdfPlný text práce6,75 MBAdobe PDFView/Open
TICHA VP.tifPosudek vedoucího práce6,63 MBTIFFView/Open
TICHA OP.tifPosudek oponenta práce6,59 MBTIFFView/Open
TICHA.tifPrůběh obhajoby práce2,58 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.