Title: Historie basketbalu v regionu Písecko od roku 1950 do současnosti
Other Titles: History of basketball in the region Písecko from 1950 to present
Authors: Kopsová, Miroslava
Advisor: Červenka, Petr
Referee: Zeman, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3442
Keywords: historie;basketbal;košíková;hráč;hráčka;trenér;soutěž;Písek
Keywords in different language: history;basketball;player;coach;competition;Písek
Abstract: Práce se zabývá historií populárního spotru - basketbalu. První část je věnována historii světového basketbalu. Další část se zabývá historií československého basketbalu. První část historie píseckého basketbalu je od třicátých let do roku 1996. Další sezony jsou již v jednotlivých kapitolách. Poslední část práce se věnuje historii píseckého basketbalu v tisku.
Abstract in different language: This thesis has us learn about the history of one of the most popular sports today, which is basketball. The first part is devoted to the world of basketball.The following part is a brief overview of the history of Czechoslovak basketball. The first mention of basketball in the Písek beginning in the thirties of last century. Unfortunately, by this time I could not find much information that could be used, so they are written in one chapter. This chapter ends in 1996. Next seasonis already processed individually. The last chapter contains the history of basketball from the contemporary newspaper press.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka KOPSOVAPlný text práce4,17 MBUnknownView/Open
KOPSOVA VP.tifPosudek vedoucího práce6,16 MBTIFFView/Open
KOPSOVA OP.tifPosudek oponenta práce7,7 MBTIFFView/Open
KOPSOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,58 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.