Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČepička, Ladislav
dc.contributor.authorBaloun, Ladislav
dc.contributor.refereeKnappová, Věra
dc.date.accepted2012-05-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:35:04Z-
dc.date.available2011-02-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:35:04Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-13
dc.identifier47668
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3446
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem Návrh obsahu předmětu Základy aplikovaných pohybových aktivit je ve své teoretické části zaměřena na charakteristiku vědní oblasti aplikované pohybové aktivity a legislativní oporu pro její výuku, dále pak na definici a význam socializačních procesů v životě osob s postižením. V praktické části je práce zaměřena za prvé na problematiku standardů odborné znalosti, především jde o definování si standardů pro předmět Základy aplikovaných pohybových aktivit. Za druhé se porovnávali tři obsahy předmětů z českých univerzit, které jsou zaměřeny na pohybové aktivity osob se speciálními vzdělávacími potřebami, z tohoto srovnání se následně vytvořila velká část návrh obsahu předmětu Základy aplikovaných pohybových aktivit. Diplomová práce by měla napomoci při tvorbě obsahu předmětu Základy aplikovaných pohybových, který se zavede do vyučovacích programů na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni od školního roku 2012/2013.cs
dc.format64 s. (90 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectaplikované pohybové aktivitycs
dc.subjectZáklady aplikovaných pohybových aktivitcs
dc.subjectosoby se specíálními vzdělávacími potřebamics
dc.subjectosoby se zdravotním postiženímcs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectstandardy odborné znalostics
dc.subjectsrovnánícs
dc.subjectobsahy předmětůcs
dc.titleObsah předmětu Aplikované pohybové aktivity ve výuce studentů tělesné výchovycs
dc.title.alternativeThe content proposal of subject Fundamentals of adapted physical activities for P.E. studentsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe first section of this diploma thesis - The content proposal of the subject Fundamentals of adapted physical activities - is focused on theoretical characterization of the subject applied physical activities and it?s legal framework. Further objective of this section is a definition of socializing processes, emphasizing it?s importance in a life of people with disabilities. Practical section of this thesis is divided in two parts. The first part is concentrated on the issue of standards of professional knowledge, mainly on a definition of standards for the subject Fundamentals of applied physical activities. The goal of the second part is a comparison of three subjects focused on physical activities of people with special educational needs from different universities. Main result of this comparison is formation of a content proposal of the subject Fundamentals of applied physical activities. This diploma thesis should help in creation of content of the subject Fundamentals of applied physical activities, which will be introduced at the Pedagogical Faculty of University of West Bohemia in the academic year 2012/2013.en
dc.subject.translatedadapted physical activitiesen
dc.subject.translatedFundamentals of adapted physical activitiesen
dc.subject.translatedpersons with special educational needsen
dc.subject.translatedpersons with disabilitiesen
dc.subject.translatedintegrationen
dc.subject.translatedstandards of professional knowledgeen
dc.subject.translatedcomparisonen
dc.subject.translatedcontent of subjecten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Baloun.pdfPlný text práce843,56 kBAdobe PDFView/Open
BALOUN VP.tifPosudek vedoucího práce6,16 MBTIFFView/Open
BALOUN OP.tifPosudek oponenta práce5,81 MBTIFFView/Open
BALOUN.tifPrůběh obhajoby práce2,37 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.