Title: Nové trendy v posilování břišních svalů
Other Titles: New trends in the strengthening of abdominal muscles
Authors: Šťastná, Vendula
Advisor: Bursová, Marta
Referee: Šrámková, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3449
Keywords: hluboký stabilizační systém páteře;musculus transversus abdominis;posturální stabilizace;metodická návaznost cviků;záměrná pohybová aktivita;objektivita;posilování
Keywords in different language: deep stabilizing system of backbone;musculus transversus abdominis;postural stabilization;methodical continuity exercises;intentional physical activity;objectivity;strengthening
Abstract: Diplomová práce pojednává o posilování břišních svalů, především se orientuje na jejich hlubokou vrstvu. V první kapitole připomíná teoretické poznatky k posilování břišních svalů. Následující kapitola je zaměřena na odborné posuzování v námi prováděném testu na vybraných souborech studentů a jeho zhodnocení. Na tuto kapitolu navazuje kapitola zaměřující se na metodickou návaznost cviků záměrné pohybové aktivity m. transversus abdominis. Tento soubor cviků může sloužit jako návod k sestavení vhodného posilování břišních svalů zařazeného do vyučovací nebo tréninkové jednotky.
Abstract in different language: The dissertation deals with the body building of abdominal muscles, above all it concentrates on its deep layer. In the first chapter it reminds theoretical information to the body building of abdominal muscles. The following chapter is directed on the professional criticism in the test carried out by us on the selected complex of students and its assessment. This chapter is followed up by the chapter directed on the methodical continuity of the exercises of purposeful motoric activity m.transversus abdominis. This complex of exercises can serve as a manual to putting together a suitable body building of abdominal muscles, included in a teaching or in a training unit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE- Vendula Stastna.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
STASTNA VP.tifPosudek vedoucího práce8,89 MBTIFFView/Open
STASTNA OP.tifPosudek oponenta práce7,5 MBTIFFView/Open
STASTNA.tifPrůběh obhajoby práce1,64 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.