Title: Přetrvávání lucemburské identity napříč stoletími
Other Titles: Resistance of Luxembourg's national identity throughout centuries
Authors: Škarková, Gabriela
Advisor: Horová, Helena
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3474
Keywords: národní identita;národ;lid;jazyk;národnost;hrozba;přetrvávání;lucemburština
Keywords in different language: national identity;nation;language;luxembourgish language;nationality;threat;resistance
Abstract: Diplomová práce pojednává o tématu lucemburské národní identity. Popisuje, jak se lucemburská národní identita utvářela, objasňuje, co vedlo Lucemburčany k uvědomění si vlastní národní identity, jaké jsou její atributy a do jaké míry je v dnešní době zachována. Práce mapuje období od vzniku Lucemburska v jeho dnešní podobě, od Vídeňského kongresu, až do současnosti
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of luxembourgish national identity. Thesis is focussed on the way the luxembourgish identity was being created, explains what made the Luxembourgers become aware of their own national identity, what are its elements and to which extent it is preserved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Gabriela Skarkova.pdfPlný text práce835,15 kBAdobe PDFView/Open
Skarkova Gabriela_Horova Helena.docxPosudek vedoucího práce12,78 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Skarkova Gabriela_Fenclova Marie.docPosudek oponenta práce30 kBMicrosoft WordView/Open
Skarkova_Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce444,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.