Title: Domov v literárním díle Jana Čepa
Other Titles: "Home" in the literary works of Jan Čep
Authors: Pučelíková, Jana
Advisor: Blahutková, Daniela
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3487
Keywords: domov;rodný kraj;exil;smrt;vyhnanství;návrat;úzkost
Keywords in different language: home;home country;exile;death;return;anxiety
Abstract: Hlavní náplní práce je obraz domova v literárním díle Jana Čepa. Na základě rozboru Čepovy literární tvorby je nastíněno, jaký měl vztah k domovu a jakým způsobem se to odrazilo v jeho díle. První polovina práce je věnována životu a dílu Jana Čepa. Druhá polovina práce obsahuje především rozbor jeho prozaické tvorby, prostudována a použita je také jeho esejistická tvorba. Na konkrétních příkladech je rozebrán motiv domova.
Abstract in different language: The main character of the thesis is the real picture of home in the work of Jan Čep. It is based on analysis of Čep's literature, where is outlined how was his relation to his home and how it was presented in his work. The first half of the thesis is focused on his life and work. The second part contains analysis of his prose. His essays are studied and used in the thesis,too. The motive of home is taken apart on concrete examples here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce800,21 kBAdobe PDFView/Open
Pucelikova Jana_Blahutkova Daniela.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Pucelikova Jana_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce58,5 kBMicrosoft WordView/Open
Pucelikova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce383,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.