Title: Vztah křesťanství a francouzského osvícenství
Other Titles: Relationship between Christianity and French Enlightenment
Authors: Krausová, Jiřina
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Demjančuk, Nikolaj
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3490
Keywords: filosofie;osvícenství;francouzské osvícenství;18. století;Francie;Evropa;materialismus;deismus;sekularizace
Keywords in different language: philosophy;enlightenment;french enlightenment;18th century;France;Europe;materialism;deism;secularisation
Abstract: Cílem práce je posouzení vztahu francouzského osvícenství a jeho hlavních představitelů ke křesťanskému náboženství, k víře jako takové a k církvi jakožto instituci. Pro posouzení a srovnání jsem zvolila deisty d´Alemberta, Diderota a Rousseaua a materialisty La Mettrieho, Helvétia a Holbacha. Samostatnou část věnuji Voltairovi jako nespornému mluvčímu a nejvýznamnějšímu popularizátorovi osvícenských myšlenek. V závěru práce se zabývám posouzením vlivu francouzského osvícenství na pozdější sekularizaci evropské společnosti.
Abstract in different language: The aim of my dissertation is to consider the relationship of French Enlightenment and its main representatives towards the Christian religion, the faith itself and the Church as an institution. For comparison I choose the deists d´Alembert, Diderot and Rousseau and the materialists La Mettrie, Helvétius and Holbach. A separate chapter is dedicated to Voltaire, the main spokesman and most important promoter of Enlightenment ideas. In the final chapter I review the influence of French Enlightenment on the later secularisation of Europe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce410,92 kBAdobe PDFView/Open
Krausova Jirina_Damjancukova Dagmar.docxPosudek vedoucího práce36,81 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Krausova Jirina_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek oponenta práce35,66 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Krausova_Jirina.pdfPrůběh obhajoby práce345,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.