Title: Schopenhauer etik (Etika ve vybraných dílech A. Schopenhauera)
Other Titles: The Schopenhauer´s Ethic.The ethic questions in the Schopenhauer works
Authors: Moravcová, Kateřina
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Murgaš, Jaromír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3491
Keywords: Arthur Schopenhauer;etika;svoboda vůle;morálka;egoismus;zloba;soucit;voluntarismus;pesimismus;filosofie
Keywords in different language: Arthur Schopenhauer;ethics;freedom of will;morality;egoism;anger;compassion;voluntarism;pessimism;philosophy
Abstract: Diplomová práce se zabývá etikou německého filosofa Arthura Schopnehauera. Konkrétně se zaměřuje na dva základní etické problémy - svobodu vůle a morálku. Práce se pokouší najít obecné rysy Schopenhauerovy etiky v souladu s historicko-společenským kontextem, analyzovat vybrané spisy, odhalit inspiraci i obtíže tvorby tohoto myslitele. Jsou zde také zmíněny hlavní charakteristické rysy Schopenhauerovy filosofie, jeho odkaz a význam v rozvoji etického myšlení.
Abstract in different language: The aim of this diploma work was to present the basic conception of Arthur Schopenhauer´s theory of ethics. It is focused mainly on the freedom of will and moral justification. This work attempts to find general features of Schopenhauer´s ethics in accordance with the historical and social kontext. There are analyzed selected writings reveal. The work is also about the inspiration, the difficulties of his creation and about the main characteristic of his philosophy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce526,16 kBAdobe PDFView/Open
Moravcova Katerina_Neupauer Eduard.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Moravcova Katerina_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,81 MBRTFView/Open
Moravcova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce465,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.